nabava.net

Za ispis cijena u pregledniku je potrebno omogućiti ispis pozadinskih slika.

U većini preglednika spomenuta opcija omogućava se označavanjem gumba: File > Page setup > Print background images.

  • Broj rezultata: 0
  • Broj rezultata: 0