nabava.net

Načini plaćanja

  • Kreditnom ili debitnom karticom: American Express (do 12 rata), MasterCard, Diners, Visa i Maestro.
  • Plaćanje po ponudi općom uplatnicom.
  • Plaćanje po ponudi internet bankarstvom.
  • Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe).

Lokacije

Rijeka Sesvete Zadar Zagreb