nabava.net

Vrste pumpi za vodu za vrt i dom - koju izabrati?

Izbor pumpi za vodu je ogroman i ako ne znaš što ti točno treba, lako ćeš se izgubiti među vrstama pumpi i silnim specifikacijama. Dvije najpopularnije vrste pumpi za vodu su potopna i centrifugalna, a u nastavku te čeka par korisnih informacija o njima.

Pumpe za vodu

Razlika između potopne i centrifugalne pumpe za vodu

Kao što njezino ime sugerira, potopna pumpa se uranja u vodu. Sastoji se od samo jedne cijevi, a radi tako da pumpa vodu od dna prema gore. Najčešće se koristi u vrtu za navodnjavanje ili za vađenje vode iz bazena, bunara, spremnika ili poplavljenih prostorija.

Kod centrifugalnih pumpi je riječ o površinskim pumpama koje imaju dvije cijevi:

  • usisna cijev - vodi od izvora vode do pumpe
  • glavna cijev - vodi od pumpe do mjesta potrošnje

Centrifugalne pumpe koriste se za male i srednje dobavne visine te za veće količine vode.

Hidrofor i hidrapak

Riječ je o posebnim vrstama centrifugalnih pumpi za vodu, a dolaze s ugrađenim međuspremnikom za vodu. On omogućuje da opskrba vodom teće bez zastajkivanja te ujedno stabilizira tlak u cijevima. Razlog tome je hidroforna pumpa koja se isključi kada se spremnik napuni vodom, odnosno kada pritisak u instalaciji padne. 

Razlika između ove dvije pumpe je u tome što hidropak ima manju posudu za kompenzaciju. Osim toga, kod hidrofora se razlika pritiska odvija unutar boce koja ima gumenu membranu. Spremnik na hidroforu nema gumenu membranu, nego sklopka reagira na pad pritiska vode u njemu. I na kraju, hidrofor često ima jači motor od hidropaka, ali to nije nužno uvijek tako.

Za čistu i nečistu vodu

Kao što sam naziv sugerira, pumpe namijenjene čistoj vodi mogu se koristiti samo za vodu u kojoj nema nikakvih čestica. Pumpe za nečistu vodu mogu pumpati i one vode u kojima se nalazi pijesak ili druge slične čestice.

Električna ili motorna pumpa

Ako trebaš manju pumpu za povremeno korištenje ili za nešto što ne zahtijeva veliku snagu, izaberi električnu vodenu pumpu. Jednostavne su za korištenje i lako ih je održavati.

Motorna pumpa ima veći protok vode i tlak, a idealna je za teže dostupna područja jer ne koristi električnu energiju.

Protok vode i tlak

Kod kupovine pumpe za vodu gledaj snagu pumpe, kolika je zapremnina ti treba te protok vode, tj. koliku količinu vode pumpa može odvesti u određenom vremenskom razdoblju.

Protok vode i tlak su obrnuto proporcionalni. To znači da je protok 0 l/min kada je tlak najviši, odnosno tlak je 0 bara kada je protok najviši.

Osim protoka i tlaka, obrati pažnju i na najveću dubinu i visinu dobave. Najveća dubina dobave označava dubinu uranjanja za potopne pumpe, odnosno dužinu između centrifugalne pumpe i završetka usisne cijevi. Najveća visina dobave je najveća visina na koju pumpa može podignuti vodu.